{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Minervum 7430

4817 ZG Breda
€ 14.400,- per Jaar

€ 14.400,- per
183 m²
3
€ 0,- per

Minervum 7430

Minervum 7430 te Breda

Object:
De op bedrijventerrein Hoogeind gelegen bedrijfsunit maakt deel uit van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw. Bedrijventerrein “Hoogeind” is een gemengd bedrijventerrein aan de oostzijde van de stad Breda. Het terrein ligt direct aan de A27 (Utrecht/Breda) waardoor er sprake is van een zeer goed bereikbare locatie.

Algemeen:
De regio West Brabant met Breda als middelpunt ligt strategisch uitermate gunstig ten opzichte van de wereldhavens Rotterdam en
Antwerpen en de luchthavens Zaventem (Brussel) en Schiphol. Breda beschikt over uitstekende infrastructuur met aansluitingen op
de snelwegen A16, A27 en A58. Door de ligging aan de HSL-Zuid, een innovatief en hoogwaardig openbaar vervoersysteem, is een extra dimensie aan de strategische positie van Breda toegevoegd.

Met ruim 180.000 inwoners en een verzorgingsgebied van circa 350.000 inwoners vervult Breda een centrumfunctie in de regio. Breda beschikt over een breed aanbod van middelbaar en hoger onderwijs, een vanuit de historie levendig centrum met uitgebreid winkelaanbod en een prettig woon- en leefklimaat. De zakelijke dienstverlening, groothandel, industrie en logistiek voelen zich thuis in de dynamiek van de stad Breda met een zeer interessant en aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Oppervlakte:
Het bedrijfsobject omvat circa 183 m² bedrijfsruimte (15,50 x 11,80 m) en is voorzien van een entresolvloer van circa 35,4 m² (3.00 x 11.80 m).

Parkeren:
Voor de bedrijfsunit zijn 3 eigen parkeerplaatsen gelegen.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 1.200,-- per maand exclusief BTW.

Indexering:
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen € 25,-- per maand exclusief BTW als voorschot op de werkelijk gemaakte kosten voor tuinonderhoud, onderhoud parkeerplaatsen en onderhoud van het dak.

De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende nutsinstellingen te worden voldaan.

Opleveringsdatum:
De oplevering geschiedt in onderling overleg, doch kan spoedig.

Huurperiode:
De huurperiode bedraagt 5 jaar plus verlenging van telkens 5 jaar.

Contract:
Standaard R.O.Z. contract.

Voorzieningen:

Het object beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:
- entree met afsluitbare tussendeur naar de bedrijfsruimte;
- meterkast;
- toiletruimte;
- uitstortgootsteen met kraan in de bedrijfsruimte;
- entresolvloer van 35,4 m²;
- afsluitbare kast onder de entresolvloer;
- kantine met pantry op de entresolvloer;
- overheaddeur (handmatig bediend)

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling:
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW:
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Minervum 7430 te Breda

Object:
De op bedrijventerrein Hoogeind gelegen bedrijfsunit maakt deel uit van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw. Bedrijventerrein “Hoogeind” is een gemengd bedrijventerrein aan de oostzijde van de stad Breda. Het terrein ligt direct aan de A27 (Utrecht/Breda) waardoor er sprake is van een zeer goed bereikbare locatie.

Algemeen:
De regio West Brabant met Breda als middelpunt ligt strategisch uitermate gunstig ten opzichte van de wereldhavens Rotterdam en
Antwerpen en de luchthavens Zaventem (Brussel) en Schiphol. Breda beschikt over uitstekende infrastructuur met aansluitingen op
de snelwegen A16, A27 en A58. Door de ligging aan de HSL-Zuid, een innovatief en hoogwaardig openbaar vervoersysteem, is een extra dimensie aan de strategische positie van Breda toegevoegd.

Met ruim 180.000 inwoners en een verzorgingsgebied van circa 350.000 inwoners vervult Breda een centrumfunctie in de regio. Breda beschikt over een breed aanbod van middelbaar en hoger onderwijs, een vanuit de historie levendig centrum met uitgebreid winkelaanbod en een prettig woon- en leefklimaat. De zakelijke dienstverlening, groothandel, industrie en logistiek voelen zich thuis in de dynamiek van de stad Breda met een zeer interessant en aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Oppervlakte:
Het bedrijfsobject omvat circa 183 m² bedrijfsruimte (15,50 x 11,80 m) en is voorzien van een entresolvloer van circa 35,4 m² (3.00 x 11.80 m).

Parkeren:
Voor de bedrijfsunit zijn 3 eigen parkeerplaatsen gelegen.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 1.200,-- per maand exclusief BTW.

Indexering:
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen € 25,-- per maand exclusief BTW als voorschot op de werkelijk gemaakte kosten voor tuinonderhoud, onderhoud parkeerplaatsen en onderhoud van het dak.

De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende nutsinstellingen te worden voldaan.

Opleveringsdatum:
De oplevering geschiedt in onderling overleg, doch kan spoedig.

Huurperiode:
De huurperiode bedraagt 5 jaar plus verlenging van telkens 5 jaar.

Contract:
Standaard R.O.Z. contract.

Voorzieningen:

Het object beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:
- entree met afsluitbare tussendeur naar de bedrijfsruimte;
- meterkast;
- toiletruimte;
- uitstortgootsteen met kraan in de bedrijfsruimte;
- entresolvloer van 35,4 m²;
- afsluitbare kast onder de entresolvloer;
- kantine met pantry op de entresolvloer;
- overheaddeur (handmatig bediend)

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling:
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW:
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}