{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Torenstraat 11

4901 EG Oosterhout
€ 27.500,- per Jaar

€ 27.500,- per
1980
115 m²
115 m²
0
€ 0,- per

Torenstraat 11

Algemeen
Centraal in de Benelux, midden in het hart van Brabant ligt Oosterhout. Oosterhout is met ruim 54.000 inwoners en een verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners een stad van formaat, waar de economische welvaart en vooruitgang niet aan voorbij is gegaan. Dankzij de uitstekende bereikbaarheid vanuit de Randstad en Antwerpen via de A27 (Antwerpen, Breda, Utrecht), A16 (Antwerpen, Breda, Rotterdam) en A59 (Breda, Den Bosch) hebben veel Benelux georiënteerde bedrijven in het verleden Oosterhout als vestigingsplaats gekozen.

Ligging en bereikbaarheid
Dit winkelpand maakt deel uit van een winkelgalerij en is gelegen in een drukke aanloopstraat naar het kernwinkelgebied. De Torenstraat maakt deel uit van de nieuwe ontwikkeling van het Santrijngebied en vormt een belangrijke, representatieve entree naar het centrum.

Oppervlakte
Het object omvat circa 115 m² winkelruimte.

Parkeren
In de directe nabijheid is ruim voldoende parkeergelegenheid, waaronder parkeergarage “De Basiliek” met 275 parkeerplaatsen.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 27.500,-- per jaar exclusief BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en dienen rechtstreeks door huurder aan de desbetreffende nutsinstellingen te worden voldaan.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De huurperiode bedraagt 5 jaar plus 5 optiejaren.

Contract
Standaard R.O.Z. contract.

Voorzieningen
Het object wordt casco aangeboden, doch beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:
- tegelvloer;
- pantry;
- toiletruimte;
- verwarming;
- rolluik aan de voorzijde.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per kwartaal vooruit door middel van een automatische incasso.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Algemeen
Centraal in de Benelux, midden in het hart van Brabant ligt Oosterhout. Oosterhout is met ruim 54.000 inwoners en een verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners een stad van formaat, waar de economische welvaart en vooruitgang niet aan voorbij is gegaan. Dankzij de uitstekende bereikbaarheid vanuit de Randstad en Antwerpen via de A27 (Antwerpen, Breda, Utrecht), A16 (Antwerpen, Breda, Rotterdam) en A59 (Breda, Den Bosch) hebben veel Benelux georiënteerde bedrijven in het verleden Oosterhout als vestigingsplaats gekozen.

Ligging en bereikbaarheid
Dit winkelpand maakt deel uit van een winkelgalerij en is gelegen in een drukke aanloopstraat naar het kernwinkelgebied. De Torenstraat maakt deel uit van de nieuwe ontwikkeling van het Santrijngebied en vormt een belangrijke, representatieve entree naar het centrum.

Oppervlakte
Het object omvat circa 115 m² winkelruimte.

Parkeren
In de directe nabijheid is ruim voldoende parkeergelegenheid, waaronder parkeergarage “De Basiliek” met 275 parkeerplaatsen.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 27.500,-- per jaar exclusief BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en dienen rechtstreeks door huurder aan de desbetreffende nutsinstellingen te worden voldaan.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De huurperiode bedraagt 5 jaar plus 5 optiejaren.

Contract
Standaard R.O.Z. contract.

Voorzieningen
Het object wordt casco aangeboden, doch beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:
- tegelvloer;
- pantry;
- toiletruimte;
- verwarming;
- rolluik aan de voorzijde.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per kwartaal vooruit door middel van een automatische incasso.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}